Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

I SA/Kr 677/07 - Wyrok WSA w Krakowie /sfinansowanie wydatku z konta obrotowego a następnie zwrot na konto zfron/

Dodano: 2009-04-07 15:04:44
Data orzeczenia: 2008-02-28 Data wpływu: 2007-06-05 Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie Sędziowie: Beata Cieloch Ewa Michna Maria Zawadzka /przewodniczący sprawozdawca/ Symbol z opisem: 6119 Inne o symbolu podstawowym 611 Hasła tematyczne: Inne Skarżony organ: Dyrektor Izby Skarbowej Treść wyniku: uchylono postanowienia I i II instancji Powołane przepisy: Dz.U. 1997 nr 123 poz 776; art. 31, art. 33 ust. 1; Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i... czytaj więcej

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Dodano: 2009-01-01 00:01:00
////Dz. U. z 2008 r., Nr 14. poz. 72 z późn. zm.//// Dz.U.2008.223.1463 – zmiany, które weszły w życie z dniem 19 czerwca 2009 r. Dz.U.2008.227.1505 Dz.U.2008.237.1652 – tekst jednolity Dz.U.2009.6.33 Dz.U.2009.98.817Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity)Rozdział 1Przepisy ogólneArt. 1. Ustawa dotyczy osób, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem: 1)   o zakwalifikowaniu... czytaj więcej

Dzień dobry, sprzedaliśmy środek trwały zakupiony ze środków ZFRON pochodzących z nadwyżki dofinansowania nad wynagrodzeniem (SOD) z 2008 r. Niezamortyzowaną część przekazaliśmy na konto...

Dodano: 2014-10-28 15:10:14
Kwotę wpłaconą na zfron należy podzielić na 10, 15, 75. Obowiązek takiego podziału (przeznaczenia co najmniej 10 % na IP i 15 % na ipr) wynika bezpośrednio z przepisów i dotyczy wszystkich... czytaj więcej

Proszę o dointerpretowanie stanowiska ZUS w Legnicy. Prześlę je Panu wraz z zadanym pytaniem - proszę podać e-maila i telefon kontakt., gdyż zawieruszyłem. Pozdrawiam J.Tylawski...

Dodano: 2014-10-14 10:10:18
Stanowisko ZUS dotyczy możliwości zwolnienia podatnika z obowiązku płącanie składek na ZUS w związku z wydatkowaniem pomocy indywisualnej z ZFRON. Stanowisko to jest korzystne dla pracodawcy i... czytaj więcej

Zpchr, chcemy w firmie dla osób niepełnosprawnych zorganizować klub rowerowy.Rowery byłyby zakupione z ZFRONu w ramach działalności sportowo-rekreacyjnej z funduszu ogólnego poza...

Dodano: 2014-10-07 14:10:40
Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U.... czytaj więcej

Jesteśmy byłym ZPCH, do tej pory ubiegaliśmy się o zaświadczenie de minimis na pokrycie wydatku z ZFRON na zapewnienie podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej oraz poradnictwa i usług...

Dodano: 2014-09-19 12:09:09
Zgodnie z przepisem art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127... czytaj więcej

Posiadamy status ZAKŁADU PRACY CHRONIONEJ, udzielamy niepełnosprawnym pomocy finansowej, wypłacając pomoc indywidualną z ZFRON osobom do niej uprawnionym. Pomoc indywidualna udzielana jest m.in. na...

Dodano: 2014-09-18 17:09:09
Stan prawny w zakresie tzw. oskładkowania pomocy indywidualnej z ZFRON dla tzw. byłych ZPChr wygląda następująco: Interwencja POPON: Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne... czytaj więcej

Dokonujemy zakupów środków trwałych z funduszu ZFRON, które użytkują w ramach działalności gospodarczej pracownicy niepełnosprawni. Jak należy postępować gdy następuje...

Dodano: 2014-09-18 15:09:58
Zgodnie z § 4a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2007 r., Nr 245,... czytaj więcej
1    7  8  9  10  11  12  13  14  15    82
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia