Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Proszę o dointerpretowanie stanowiska ZUS w Legnicy. Prześlę je Panu wraz z zadanym pytaniem - proszę podać e-maila i telefon kontakt., gdyż zawieruszyłem. Pozdrawiam J.Tylawski...

Dodano: 2014-10-14 10:10:18
Stanowisko ZUS dotyczy możliwości zwolnienia podatnika z obowiązku płącanie składek na ZUS w związku z wydatkowaniem pomocy indywisualnej z ZFRON. Stanowisko to jest korzystne dla pracodawcy i... czytaj więcej

Zpchr, chcemy w firmie dla osób niepełnosprawnych zorganizować klub rowerowy.Rowery byłyby zakupione z ZFRONu w ramach działalności sportowo-rekreacyjnej z funduszu ogólnego poza...

Dodano: 2014-10-07 14:10:40
Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U.... czytaj więcej

Jesteśmy byłym ZPCH, do tej pory ubiegaliśmy się o zaświadczenie de minimis na pokrycie wydatku z ZFRON na zapewnienie podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej oraz poradnictwa i usług...

Dodano: 2014-09-19 12:09:09
Zgodnie z przepisem art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127... czytaj więcej

Posiadamy status ZAKŁADU PRACY CHRONIONEJ, udzielamy niepełnosprawnym pomocy finansowej, wypłacając pomoc indywidualną z ZFRON osobom do niej uprawnionym. Pomoc indywidualna udzielana jest m.in. na...

Dodano: 2014-09-18 17:09:09
Stan prawny w zakresie tzw. oskładkowania pomocy indywidualnej z ZFRON dla tzw. byłych ZPChr wygląda następująco: Interwencja POPON: Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne... czytaj więcej

Dokonujemy zakupów środków trwałych z funduszu ZFRON, które użytkują w ramach działalności gospodarczej pracownicy niepełnosprawni. Jak należy postępować gdy następuje...

Dodano: 2014-09-18 15:09:58
Zgodnie z § 4a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2007 r., Nr 245,... czytaj więcej

Czy jeżeli po utracie statusu zpchr będziemy nadal zatrudniać pielęgniarkę, to przysługuje nam dalej możliwość finansowania jej wynagrodzenia ze środków zfron? Zakładamy zachowanie 25 %...

Dodano: 2014-09-18 11:09:55
Zgodnie z przepisem art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127... czytaj więcej
1    7  8  9  10  11  12  13  14  15    81
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia