Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Czy jeżeli po utracie statusu zpchr będziemy nadal zatrudniać pielęgniarkę, to przysługuje nam dalej możliwość finansowania jej wynagrodzenia ze środków zfron? Zakładamy zachowanie 25 %...

Dodano: 2014-09-18 11:09:55
Zgodnie z przepisem art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127... czytaj więcej

Wypłaciliśmy pracownikowi dofinansowanie za leki. Nie jesteśmy zakładem pracy chronionej. Od wypłaconego świadczenia musimy zapłacić składki ZUS. Czy pracownik musi zapłacić część składek zus?. Czy...

Dodano: 2014-09-11 08:09:29
W przypadku utraty statusu zakładu pracy chronionej i osiągania stanu zatrudnienia ogółem w wysokości co najmniej 15 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz... czytaj więcej

Zpchr, czy ze środków ZFRONu można sfinansować ( jeżeli tak to z jakiej puli ( fundusz ogólny) i czy poza regułą de minimis). Faktura na firmę-odpłatność miesięczna, udział dobrowolny,...

Dodano: 2014-09-08 15:09:08
Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U.... czytaj więcej

Czy zastosowana zgodnie z przepisami ustawy degresywna amortyzacji środków trwałych jest dopuszczalna w stosunku do zakupionych maszyn i urządzeń z funduszy ZFRON, czy należy stosować tylko...

Dodano: 2014-09-04 11:09:10
Przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721) nie zawierają... czytaj więcej

Będziemy likwidować środki trwałe sfinansowane ze środków ZFRON, które spłonęły w pożarze, są wśród nich środki trwałe zamortyzowane oraz niezamortyzowane. Czy w przypadku ich...

Dodano: 2014-08-28 12:08:43
Przepis art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721), dalej... czytaj więcej

Zpchr, Zgodnie z najnowszym orzecznictwem MPiPS jakie są możliwości sfinansowania z ZFRONu szczepionek przeciwko grypie osobom niepełnosprawnym z pomocy indywidualnej lub de minimis, Czy faktura za...

Dodano: 2014-08-28 09:08:41
Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 11 lit. b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz.... czytaj więcej
1    8  9  10  11  12  13  14  15  16    82
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia