Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Zpchr, czy ze środków ZFRONu można sfinansować ( jeżeli tak to z jakiej puli ( fundusz ogólny) i czy poza regułą de minimis). Faktura na firmę-odpłatność miesięczna, udział dobrowolny,...

Dodano: 2014-09-08 15:09:08
Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U.... czytaj więcej

Czy zastosowana zgodnie z przepisami ustawy degresywna amortyzacji środków trwałych jest dopuszczalna w stosunku do zakupionych maszyn i urządzeń z funduszy ZFRON, czy należy stosować tylko...

Dodano: 2014-09-04 11:09:10
Przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721) nie zawierają... czytaj więcej

Będziemy likwidować środki trwałe sfinansowane ze środków ZFRON, które spłonęły w pożarze, są wśród nich środki trwałe zamortyzowane oraz niezamortyzowane. Czy w przypadku ich...

Dodano: 2014-08-28 12:08:43
Przepis art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721), dalej... czytaj więcej

Zpchr, Zgodnie z najnowszym orzecznictwem MPiPS jakie są możliwości sfinansowania z ZFRONu szczepionek przeciwko grypie osobom niepełnosprawnym z pomocy indywidualnej lub de minimis, Czy faktura za...

Dodano: 2014-08-28 09:08:41
Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 11 lit. b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz.... czytaj więcej

Czy środki w 2014 r., pochodzące z zwolnienia z podatku PIT4 można nie przeznaczać już na IPRy,a przesunąć np 15% na pomoc indywidualną. Czyli dzielić kwotę zwolnienia ( 60% po potrąceniu odpisu na...

Dodano: 2014-08-25 08:08:49
Zgodnie z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721)... czytaj więcej

Czy z ZFRON można pokrywać koszty przeglądu technicznego samochodu służbowego z którego korzysta niepełnosprawny pracownik , paliwo i naprawy tegoż samochodu płacimy z ZFRON....

Dodano: 2014-08-13 14:08:16
Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2013... czytaj więcej
1    8  9  10  11  12  13  14  15  16    81
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia