Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Dodano: 2008-12-31 00:12:00
Dz.U.2007.245.1810 Dz.U.2009.107.891 ////Dz. U. z 2007 r., nr 245, poz. 1810, ze zm.////ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJz dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnychNa podstawie art. 33 ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:§ 1. Rozporządzenie określa:1) rodzaje... czytaj więcej

Rozporządzenie z 7 lipca 2004 r. w sprawie wykazu opłat o charakterze sankcyjnym

Dodano: 2008-12-30 00:12:00
Dz.U.04.161.1682 Dz.U.06.64.451Dz.U.06.64.451   ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie wykazu opłat o charakterze sankcyjnym (Dz. U. z dnia 16 lipca 2004 r.) Na podstawie art. 31 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1. Do opłat o charakterze sankcyjnym zalicza się: 1)    opłaty określone w art. 36 ustawy... czytaj więcej

Czy środki w 2014 r., pochodzące z zwolnienia z podatku PIT4 można nie przeznaczać już na IPRy,a przesunąć np 15% na pomoc indywidualną. Czyli dzielić kwotę zwolnienia ( 60% po potrąceniu odpisu na...

Dodano: 2014-08-25 08:08:49
Zgodnie z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721)... czytaj więcej

Czy z ZFRON można pokrywać koszty przeglądu technicznego samochodu służbowego z którego korzysta niepełnosprawny pracownik , paliwo i naprawy tegoż samochodu płacimy z ZFRON....

Dodano: 2014-08-13 14:08:16
Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2013... czytaj więcej

Czy można finansować wynagrodzenie pielęgniarki z ZFRON (umowa odzieło)? Czy byłaby to pomoc w ramach de minimis? Pozdrawiam, Ewa Rajchel...

Dodano: 2014-08-07 10:08:05
Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (t.j.... czytaj więcej

Proszę o informację czy po utracie statusu pracy chronionej można napisac program IPR dla osoby niepełnosprawnej i go finansowac z zachowanych środKów ZFRON....

Dodano: 2014-07-31 14:07:21
Pracodawca po wydaniu decyzji o utracie statusu zakładu pracy chronionej staje się pracodawcą tzw. otwartego rynku pracy. Jednakże jego status jest stosunkowo odmienny od pozostałych... czytaj więcej

Po sprzedaży środków trwałych niezamortyzowana część kwoty uzyskanej ze sprzedaży zostala przekazana na ZFRON. Czy należy tę kwotę na koncie ZFRON podzielić na: konta analityczne 75%, 15% i...

Dodano: 2014-07-24 07:07:46
Przepisy ustawy o rehabilitacji zawierają uregulowania prawne, które dotyczą sytuacji zbycia środka trwałego zakupionego ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób... czytaj więcej

Dzień dobry, nasza firma chciałaby zatrudnić tłumacza języka migowego. Szefostwo oraz kilkoro pracowników są niesłyszący. Chciałbym zapytać o możliwości dofinansowania takiego stanowiska oraz...

Dodano: 2014-07-22 10:07:23
Jeżeli pracodawca legitymuje się statusem ZPChr może w ramach zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) sfinansować dodatkowe wynagrodzenie pracowników za... czytaj więcej
1    9  10  11  12  13  14  15  16  17    82
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia