Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

W naszej firmie od 6 lat pracuje osoba niepełnosprawna (umiarkowany stopień 05R). Obecnie planujemy przenieść ją na stanowisko biurowe. Czy możemy w ramach "dużego " ZFRONU zakupić jej...

Dodano: 2014-07-10 15:07:10
Na podstawie przepisów par. 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób... czytaj więcej

Czy wydatki poniesione na finansowanie szkoleń pracowników niepełnosprawnych w ramach indywidualnych programów rehabilitacji  podlegają regułom pomocy de minimis?...

Dodano: 2014-07-01 13:07:38
Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U.... czytaj więcej

Witam, Jakie praktyczne są skutki zmiany Rozp MPiPS z 18/06/2014 w sprawie ZFRON ? tzn, że środki z PIT4 mogą być przeznaczone w kwocie nieprzekraczającej 90% na pokrycie wydatków z ZFRON,...

Dodano: 2014-06-25 14:06:37
Zgodnie z nowym brzmieniem § 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.... czytaj więcej

Dzień dobry, Proszę o informację czy można uzależnić wysokość dofinansowania z ZFRON od kwoty faktury, pomijając w ten sposób dochód osoby niepełnosprawnej?...

Dodano: 2014-06-10 13:06:19
Rodzaje wydatków, warunki wykorzystania środków funduszu rehabilitacji oraz zakres, warunki i formy udzielania pomocy indywidualnej wskazane zostały przepisami rozporządzenia ministra... czytaj więcej

Czy istnieje możliwość finansowania z IPR zakupu leków, turnusów > rehabilitacyjnych a także ryczałtów samochodowych, > na dojazd do pracy i ryczałtów w celach...

Dodano: 2014-06-09 10:06:46
W ramach indywidualnych programów rehabilitacji można sfinansować wszystkie wydatki, które mają na celu zmniejszenie ograniczeń zawodowych osoby niepełnosprawnej objętej IPR. To od... czytaj więcej

1.Czy w ramach IPR możemy wysłać pracownika na wypoczynek związany z poprawą stanu zdrowia psychicznego oraz fizycznego (wczasy zagraniczne). Posiadamy środki na IPRach, natomiast środki z pomocy...

Dodano: 2014-06-02 11:06:56
1. W ramach indywidualnych programów rehabilitacji można sfinansować wszystkie wydatki, które mają na celu zmniejszenie ograniczeń zawodowych osoby niepełnosprawnej objętej IPR. To od... czytaj więcej
1    10  11  12  13  14  15  16  17  18    82
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia