Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Czy w związku z projektem z dnia 07.05.2014 r. rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej zmieniającym rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady...

Dodano: 2014-05-29 11:05:21
Zmiany w rozporządzeniach wykonawczych wynikają z wejścia w życie nowego rozporządzenia KE w sprawie pomocy de minimis. Od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje w krajach Unii Europejskiej nowe... czytaj więcej

Czy istnieje możliwość finansowania z IPR zakupu leków, turnusów rehabilitacyjnych a także ryczałtów samochodowych, na dojazd do pracy i ryczałtów w celach...

Dodano: 2014-05-21 09:05:53
W ramach indywidualnych programów rehabilitacji można sfinansować wszystkie wydatki, które mają na celu zmniejszenie ograniczeń zawodowych osoby niepełnosprawnej objętej IPR. To od... czytaj więcej

Czy ramach wydatkowania środków ZFRON na wynagrodzenie pielęgniarki – zgodnie z przepisami § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia o zakładowym funduszu rehabilitacji osób...

Dodano: 2014-05-20 07:05:43
Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2007... czytaj więcej

Jako podmiot wydatkujący środki zgromadzone na zakładowym funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych zobowiązani jesteśmy przedstawić informację o dokonanym wydatku w ramach pomocy de...

Dodano: 2014-05-20 07:05:56
Zgodnie z przepisem § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (tekst... czytaj więcej

W styczniu 2014 r. niepełnosprawny pracownik złożył wniosek o udzielenie pomocy indywidualnej z ZFRON na zakup wydawnictw i pomocy dydaktycznych. Jak się okazało, jego orzeczenie straciło ważność z...

Dodano: 2014-04-28 15:04:24
Przepisy art. 33 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz.... czytaj więcej

Czy środki wpłacone na ZFRON w wysokości wartości części niezamortyzowanej z tyt.zbycia środka trwałego w roku .2014 podlegają rozliczeniu z PFRON w terminie do 20 stycznia 2017r ?...

Dodano: 2014-04-24 15:04:17
Przepis art. 33 ust. 4c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz.... czytaj więcej
1    11  12  13  14  15  16  17  18  19    82
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia