Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Z uwagi na fakt, iż zagadnienie to nie jest regulowane wprost z ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zawracam się do Państwa z uprzejmym...

Dodano: 2014-04-17 12:04:42
W przypadku utraty statusu zakładu pracy chronionej (ZPChr) pracodawca musi liczyć się z pewnymi obowiązkami, które wynikają faktu, iż przestaje on być pracodawcą chronionego rynku pracy i... czytaj więcej

Witam, Mam pytanie dotyczące przyznawania pomocy indywidualnej. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji dysponentem zakładowego funduszu rehabilitacji jest pracodawca. Czy w takim razie w zakładzie powinna...

Dodano: 2014-04-16 09:04:24
Katalog wydatków w ramach pomocy indywidualnej ma charakter zamknięty i jest zamieszczony w § 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia. Wydatki te mają charakter stricte socjalny i  nie są... czytaj więcej

Chcielibyśmy kupić przyczepę do samochodu dostawczego ( zakupionego kilka lat wcześniej ze środków ZFRON) obsługiwanego przez niepełnosprawnego kierowcę. Czy istnieje możliwość sfinansowania...

Dodano: 2014-04-15 13:04:11
Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz.U. z... czytaj więcej

Z dniem 03.04.2014 rozwiązaliśmy umowę o pracę z pracownikiem – osobą niepełnosprawną. W dniu 10.04.2014 wypłacono mu odprawę. Jednak w dniu wypłaty nie był on już pracownikiem firmy. Czy od...

Dodano: 2014-04-10 14:04:22
Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są:  renty przyznane na podstawie odrębnych przepisów o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich... czytaj więcej

Planujemy zakup programu kadrowo-płacowego, jesteśmy Zakładem Pracy Chronionej i chcielibyśmy go częściowo sfinansować ze środków ZFRON  z konta 75%. Czy taki wydatek podlega pod rygory...

Dodano: 2014-03-28 16:03:35
Na podstawie przepisów par. 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób... czytaj więcej

Jesteśmy zakładem pracy chronionej i dokonaliśmy z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) wydatku w ramach pomocy de minimis, co skutkowało wystąpieniem do...

Dodano: 2014-03-27 08:03:48
Zgodnie z art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721) środki... czytaj więcej
1    12  13  14  15  16  17  18  19  20    82
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia