Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Jesteśmy byłym zakładem pracy chronionej. Jako zakład pracy chronionej w 2003 roku dostaliśmy decyzję o wyłączeniu gruntu z działalności rolniczej pod produkcję. Od tego momentu naliczaliśmy opłatę...

Dodano: 2014-03-20 09:03:21
Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721) do... czytaj więcej

Czy przepisy w 2014 r. i decyzje PFRON o karach 30% za błędne wydatkowanie pomocy z ZFRON lub nieterminowej wpłacie na konto ZFRON maja charakter deklaratoryjny, czy konstytutywny, tzn czy...

Dodano: 2014-03-17 09:03:26
Wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 6 grudnia 2013 r. (III SA/Wa 1809/13) uchylono decyzję Prezesa Zarządu PFRON w sprawie wysokości zobowiązań z tytułu obowiązkowych wpłat na PFRON w związku z... czytaj więcej

Możemy świadczyć usługi przewozu przesyłek, osób zarządzających z innych firm. Potrzebujemy zatrudnić kierowcę lub do tego celu wygospodarować z już zatrudnionych niepełnosprawnych...

Dodano: 2014-02-21 10:02:22
Na podstawie przepisów § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób... czytaj więcej

Proszę o wyjaśnienie czy nasza firma  należąca do grupy kapitałowej może do 30 czerwca 2014 nie stosować definicji „jednego przedsiębiorcy”?  Czy będzie to oznaczało możliwość...

Dodano: 2014-02-19 11:02:43
Od dnia 1 stycznia 2014 r. obowiązuje rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de... czytaj więcej

Jesteśmy zakładem pracy chronionej i posiadamy domki wczasowe, które służą wypoczynkowi i rehabilitacji naszych pracowników niepełnosprawnych. Firma dokonuje w 100% sprzedaży...

Dodano: 2014-02-08 19:02:13
Odliczanie podatku VAT od zakupów dotyczących utrzymania ośrodka wypoczynkowego dla osób niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych budziło wiele wątpliwości. Zgodnie z art.... czytaj więcej

Pracownik zakładu pracy chronionej (osoba niepełnosprawna ze schorzeniem narządu ruchu) otrzymał ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych nieoprocentowaną...

Dodano: 2014-01-31 07:01:57
Status prawny ZFRON reguluje ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721). Natomiast... czytaj więcej
1    13  14  15  16  17  18  19  20  21    82
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia