Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

UWAGA! Problemy z refundacją kosztów zakupu samochodu ze środków PFRON

Dodano: 2015-05-07 10:05:00
W związku, że zgłaszanymi do Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informacjami w sprawie pojawiających się problemów z rozliczeniem przez pracodawców kosztów refundacji zakupu samochodów informujemy, że POPON przygotowuje się do podjęcia stosownej interwencji. czytaj więcej

Stanowisko UOKiK – definicja przedsiębiorstwa w związku z limitem pomocy de minimis

Dodano: 2015-01-08 12:01:00
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się z pytaniem do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o szczegółowe i wnikliwe wyjaśnienie przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013 r.), w zakresie wprowadzenia definicji pojęcia pojedynczego przedsiębiorstwa (tzw. pojedynczego organizmu gospodarczego). czytaj więcej

Wydatkowanie środków ZFRON niezgodnie z przepisami

Dodano: 2014-08-28 09:08:00
Wydatkowanie środków ZFRON powinno odbywać się zgodnie z przepisami. Ze środków ZFRON finansowana jest rehabilitacja zawodowa, społeczna i lecznicza oraz ubezpieczenie osób niepełnosprawnych. Jakie konsekwencje niezgodnego z prawem wydatkowania środków ZFRON poniesie pracodawca? czytaj więcej

Pozwolę sobie dopytać odn wydatkow środków z ZFRON. Czy poprawnym działaniem jest finansowane szkolenia pracownika z IPR, które jest przysporzeniem dla pracodawcy, gdyż jest związane z...

Dodano: 2016-12-02 11:12:51
Dzień dobry W ramach Indywidualnych Programów Rehabilitacji można finansować wszystkie wydatki, kóre mają na celu zmniejszenie opisanych w IPR ograniczeń zawodowych osoby... czytaj więcej

Czy zgodne z przepisami będzie przesunięcie części środków z dużego zfron (75%) na indywidualną pomoc (10%) i tam wydatkowanie zgodnie z rozp MPiPS &2 pkt11 a-r (wydatki z przeniesionych...

Dodano: 2016-11-28 12:11:40
Dzień dobry Zgodnie z art. 33 ust. 3 pkt 5 ustawy o rehabilitacji dysponent środków ZFRON ma obowiązek przeznaczania co najmniej 10% środków funduszu rehabilitacji na pomoc... czytaj więcej

Nasza firma czesto płaci karta za zakupy z zfron.Od razu w tym samym dniu vat przelewam na konto obrotowe czy kontrola pfron nie bedzie miała do tego zastrzezen. n...

Dodano: 2016-11-25 13:11:18
Dzień dobry Zgodnie z art 33 ust 3 pkt. 2a ustawy o rehabilitacji dysponent środków ZFRON zobowiązany jest do ponoszenia wydatków ZFRON bezpośrednio z konta bankowego ZFRON. Jeśli do... czytaj więcej

Witam, proszę o pomoc w następującej sprawie: przy wpłacaniu środków na ZFRON w wyniku pomyłki niedopłaciłam 50 zł. Jak mam postąpić w tej sytuacji? Czy w związku z niedopłata powinnam...

Dodano: 2016-11-14 12:11:39
Odpowiedź: Praktyka PFRON w zakresie wydawania decyzji administracyjnych w kwestii tzw. kar 30% jest aktualnie taka, iż obowiązek jej zapłaty pojawia się w momencie ujawnienia danego uchybienia... czytaj więcej

Chcemy wysłać pracowników niepełnosprawnych na kurs pracownika kwalifikowanego bez broni a opłatę ponieść z ZFRON czy to jest możliwe i na jakich warunkach oraz (jaka faktura ,jak zaksięgować...

Dodano: 2016-11-08 12:11:44
Dzień dobry Różnego rodzaju szkolenia oraz kursy, których celem jest  nabycie lub podnoszenie kwalifikacji przez pracowników niepełnosprawnych mogą być finansowane ze... czytaj więcej

Jak należy zaksięgować fv na wydatek z zfron w książce przychodów i rozchodów?...

Dodano: 2016-11-07 11:11:22
Obowiązek tworzenia przez prowadzących zakłady pracy chronionej zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych (dalej: ZFRON) wynika z art. 33 ust. 1 ustawy o rehabilitacji... czytaj więcej
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    81
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia