Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Wydatkowanie środków z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Dodano: 2017-12-29 09:12:00
Zakład pracy chronionej to szczególne miejsce pracy dla osób z niepełnosprawnością, ponieważ realizuje potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. ZPChr zapewnia opiekę medyczną i rehabilitację, ale także daje możliwość osobom niepełnosprawnym uzyskania wsparcia finansowego na rehabilitację leczniczą i społeczną ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON). czytaj więcej

Pożyczka dla niepełnosprawnego wolna jest od odsetek. Artykuł POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Dodano: 2017-03-09 07:03:00
Chcemy udzielić pracownikowi niepełnosprawnemu pożyczki ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON). Na jakie cele możemy udzielić takiej pożyczki Czy może być ona oprocentowana Czy pracodawca musi udokumentować jej przyznanie? czytaj więcej

Uchwała NSA ważna dla prowadzących ZFRON. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Dodano: 2017-02-27 11:02:00
Naczelny Sąd Administracyjny uchwałą z grudnia 2016 r. rozstrzygnął kwestię dotyczącą początku biegu terminu na przekazanie kwoty części zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON). Ma ona duże znaczenie dla pracodawców, którzy w okresie do 30 czerwca 2016 r. przekazywali środki na zakładowy fundusz rehabilitacji. czytaj więcej

UWAGA! Problemy z refundacją kosztów zakupu samochodu ze środków PFRON

Dodano: 2015-05-07 10:05:00
W związku, że zgłaszanymi do Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informacjami w sprawie pojawiających się problemów z rozliczeniem przez pracodawców kosztów refundacji zakupu samochodów informujemy, że POPON przygotowuje się do podjęcia stosownej interwencji. czytaj więcej

Stanowisko UOKiK – definicja przedsiębiorstwa w związku z limitem pomocy de minimis

Dodano: 2015-01-08 12:01:00
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się z pytaniem do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o szczegółowe i wnikliwe wyjaśnienie przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013 r.), w zakresie wprowadzenia definicji pojęcia pojedynczego przedsiębiorstwa (tzw. pojedynczego organizmu gospodarczego). czytaj więcej

Witam, bardzo proszę o odpowiedź na następujące pytanie: " Czy jest możliwe sfinansowanie z ZFRON, z pomocy indywidualnej kosztów usługi SPA?" dziękuję i pozdrawiam,...

Dodano: 2017-05-08 09:05:47
Dzień dobry Zgodnie z par. 2 ust.1. pkt 11 lit. f z pomocy indywidualnej, na wniosek osoby niepełnosprawnej, możliwe jest sfinanowanie min. odpłatności za przejazd w obie strony i pobytu na... czytaj więcej

Pozwolę sobie dopytać odn wydatkow środków z ZFRON. Czy poprawnym działaniem jest finansowane szkolenia pracownika z IPR, które jest przysporzeniem dla pracodawcy, gdyż jest związane z...

Dodano: 2016-12-02 11:12:51
Dzień dobry W ramach Indywidualnych Programów Rehabilitacji można finansować wszystkie wydatki, kóre mają na celu zmniejszenie opisanych w IPR ograniczeń zawodowych osoby... czytaj więcej

Czy zgodne z przepisami będzie przesunięcie części środków z dużego zfron (75%) na indywidualną pomoc (10%) i tam wydatkowanie zgodnie z rozp MPiPS &2 pkt11 a-r (wydatki z przeniesionych...

Dodano: 2016-11-28 12:11:40
Dzień dobry Zgodnie z art. 33 ust. 3 pkt 5 ustawy o rehabilitacji dysponent środków ZFRON ma obowiązek przeznaczania co najmniej 10% środków funduszu rehabilitacji na pomoc... czytaj więcej

Nasza firma czesto płaci karta za zakupy z zfron.Od razu w tym samym dniu vat przelewam na konto obrotowe czy kontrola pfron nie bedzie miała do tego zastrzezen. n...

Dodano: 2016-11-25 13:11:18
Dzień dobry Zgodnie z art 33 ust 3 pkt. 2a ustawy o rehabilitacji dysponent środków ZFRON zobowiązany jest do ponoszenia wydatków ZFRON bezpośrednio z konta bankowego ZFRON. Jeśli do... czytaj więcej

Witam, proszę o pomoc w następującej sprawie: przy wpłacaniu środków na ZFRON w wyniku pomyłki niedopłaciłam 50 zł. Jak mam postąpić w tej sytuacji? Czy w związku z niedopłata powinnam...

Dodano: 2016-11-14 12:11:39
Odpowiedź: Praktyka PFRON w zakresie wydawania decyzji administracyjnych w kwestii tzw. kar 30% jest aktualnie taka, iż obowiązek jej zapłaty pojawia się w momencie ujawnienia danego uchybienia... czytaj więcej

Chcemy wysłać pracowników niepełnosprawnych na kurs pracownika kwalifikowanego bez broni a opłatę ponieść z ZFRON czy to jest możliwe i na jakich warunkach oraz (jaka faktura ,jak zaksięgować...

Dodano: 2016-11-08 12:11:44
Dzień dobry Różnego rodzaju szkolenia oraz kursy, których celem jest  nabycie lub podnoszenie kwalifikacji przez pracowników niepełnosprawnych mogą być finansowane ze... czytaj więcej
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    82
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia