Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Stanowisko BON w sprawie wliczania do wskaźnika osób niepełnosprawnych bez ustalonego stopnia niepełnosprawności

Dodano: 2013-09-19 09:09:00
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych pismem z dnia 11 września 2013 r. (BON-I-5232-27-IKW/13) uzyskała odpowiedź z Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, która dotyczy prawidłowej interpretacji art. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 7 21), w kontekście uzyskania przez pracownika kolejnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i... czytaj więcej

Kto może pisać IPR czy musi to być osoba, która jest członkiem Komisji IPR, czy też może to by osoba nie będąca w składzie Komisji. Czy należy się dodatkowe wynagrodzenie za pracę w Komisji...

Dodano: 2016-10-25 08:10:02
Dzień dobry  Zgodnie z par.6 ust.2 rozporządzenia ZFRON indywidulane programu rehabilitacji opracowywane są przez komisję rehabilitacyjną, którą powołuje pracodwaca, a wskład... czytaj więcej

Czy w ramach wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na stanowisku pracownika administracyjnego możemy sfinansować z puli tzw. dużego ZFRON-u zakup pakietu MS Office....

Dodano: 2016-10-24 12:10:17
Zgodnie z  par.2.1.1 rozp. ZFRON z tzw. dużego ZFRON można sfinansować wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej oraz przystosowanie jego otoczenia do potrzeb osoby... czytaj więcej

Osoba głuchoniema wystąpiła z wnioskiem o sfinansowanie w ramach IPR telewizora z telegazetą. Czy sfinansowanie takiego zakupu w ramach IPR jest możliwe ? Proszę o pomoc w uzasadnieniu!...

Dodano: 2016-10-19 11:10:36
Dzień dobry W ramach indywidualnych programów rehabilitacji pracodawca może sfinansować wszystkie wydatki, które zostały zaplanowane w programie i mają na celu zmniejszenie ograniczeń... czytaj więcej

Wydatki z ZFRON o charakterze socjalnym z indywidualnego funduszu "10%" Jakie jest aktualnie stanowisko organów kontrolujących, wszystkie wydatki są zaakceptowane podpisem lekarza...

Dodano: 2016-09-29 14:09:14
Odpowiedź: Każdy wydatek w ramach pomocy indywidualnej powinien znaleźć swoje odzwierciedlenie we właściwej podstawie prawnej rozporządzenia ZFRON. Uzasadnienie: Środki funduszu rehabilitacji mogą... czytaj więcej

JEŻELI OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA (PRACOWNIK) ZŁOŻYŁ OŚWIADCZENIE O ZAROBKACH NIE ZGODNE Z PRAWDĄ ZATAJAJĄC INNE DOCHODY CO MA WPŁYW NA PRZYZNANY PROCENT W DOFINANSOWANIU DO LEKÓW ,DOJAZDU DO...

Dodano: 2016-06-14 09:06:31
Witam, Samo złożenie przez pracownika oświdczenia o dochodach niezgodnego z prawdą, nie jest czynem karalnym. Tzn. w mojej ocenie nie ma podstaw do pociągnięcia takiej osoby do odpowiedzialności... czytaj więcej

Witam, pracownica zwróciła się z wnioskiem o pomoc bezzwrotna z ZFRON na sfinansowanie wypoczynku zdrowotnego nad morzem. Będzie to pobyt w pensjonacie agroturystycznym. Czy taki pobyt można...

Dodano: 2016-06-01 11:06:50
Szanowna Pani, W mojej opinii istnieje taka możliwość, jeżeli taki sposób wydatkowania środków nie jest sprzeczny z zakładowym regulaminem wykorzystania środków zakładowego... czytaj więcej
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    81
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia