Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Stanowisko BON w sprawie wliczania do wskaźnika osób niepełnosprawnych bez ustalonego stopnia niepełnosprawności

Dodano: 2013-09-19 09:09:00
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych pismem z dnia 11 września 2013 r. (BON-I-5232-27-IKW/13) uzyskała odpowiedź z Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, która dotyczy prawidłowej interpretacji art. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 7 21), w kontekście uzyskania przez pracownika kolejnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i... czytaj więcej

JEŻELI OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA (PRACOWNIK) ZŁOŻYŁ OŚWIADCZENIE O ZAROBKACH NIE ZGODNE Z PRAWDĄ ZATAJAJĄC INNE DOCHODY CO MA WPŁYW NA PRZYZNANY PROCENT W DOFINANSOWANIU DO LEKÓW ,DOJAZDU DO...

Dodano: 2016-06-14 09:06:31
Witam, Samo złożenie przez pracownika oświdczenia o dochodach niezgodnego z prawdą, nie jest czynem karalnym. Tzn. w mojej ocenie nie ma podstaw do pociągnięcia takiej osoby do odpowiedzialności... czytaj więcej

Witam, pracownica zwróciła się z wnioskiem o pomoc bezzwrotna z ZFRON na sfinansowanie wypoczynku zdrowotnego nad morzem. Będzie to pobyt w pensjonacie agroturystycznym. Czy taki pobyt można...

Dodano: 2016-06-01 11:06:50
Szanowna Pani, W mojej opinii istnieje taka możliwość, jeżeli taki sposób wydatkowania środków nie jest sprzeczny z zakładowym regulaminem wykorzystania środków zakładowego... czytaj więcej

Witam Jesteśmy byłym ZPCHR. Nadal zatrudniamy osoby niepełnosprawne. Z ZFRON były finansowane ŚT. Część z nich która została przyjęta przed 2005 roku jest amortyzowana, natomiast te przyjęte...

Dodano: 2016-05-19 14:05:28
Witam, W mojej ocenie możliwość zachowania zfronu przysługuje przedsiębiorcy przekształconemu lub po wniesieniu do spółki z o. o. aportem na zasadach dotychczasowych. Co do wartości... czytaj więcej

Dzień dobry. Moje pytanie brzmi. Udzieliliśmy z ZFRON z PI pożyczki na zakup i wymianę okien w wysokości 2000,00 zł dla pracownika niepełnosprawnego, pracownik spłacił 320,00 zł . Od 1.02.2016 z...

Dodano: 2016-02-08 12:02:13
Dzień Dobry Pracodwaca udzielając pożyczki ze środków ZFRON, z pomocy indywidualnej, powinien zawrzeć z takim pracownikiem umowę pożyczki. To właśnie z tej umowy powinno wynikać, czy w... czytaj więcej

Firma osoby fizycznej, Zpchr przekształca się na zasadzie sukcesji uniwersalnej w spółkę z o.o. art 584 KSH. W tym trybie wszystkie zezwolenia, decyzje, umowy zachowują ciągłość. Wojewoda...

Dodano: 2015-11-18 15:11:14
Pracodawcy prowadzącemu zakład pracy chronionej przysługują zwolnienia podatkowe. ZPChr jest zwolniony z: podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz... czytaj więcej

Witam! Utraciliśmy 31-12-2015 roku status zakładu pracy chronionej. Korzystamy z dofinansowań z otwartego rynku pracy. Odprowadzamy z PIT-4 od osób niepełnosprawnych na ZFRON w zależności od...

Dodano: 2015-11-18 10:11:35
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721), dalej jako... czytaj więcej
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    82
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia