Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Stanowisko BON w sprawie zwrotu do PFRON środków z zakładowego funduszu

Dodano: 2011-03-15 15:03:35
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych otrzymała odpowiedź z Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (znak: BON-I-52311-70-2-LK/2011) na pismo z prośbą o interpretację zapisu zawartego w art. 13 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 226, poz. 1475) – dalej jako nowelizacja, który dotyczy obowiązku wpłaty na Państwowy... czytaj więcej

Stanowsiko BON z 25 listopada 2010 r. w sprawie robót budowlanych z zfron w obiektach umieszczoncyh w ewidencji przedsiębiorstwa

Dodano: 2011-01-11 14:01:15
Na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 1 lit. b rozporządzenia w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2007 r., nr 245, poz. 1810, ze zm.) w ramach wyposażenia stanowiska pracy, pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej może pod wskazanymi w tym przepisie warunkami finansować z „dużego” zfron koszt robót budowlanych w celu wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Ważne z punktu widzenia dopuszczalności finansowania ze środków zfron robót... czytaj więcej

Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Dodano: 2010-12-02 12:12:00
Dz.U.2010.226.1475USTAWA z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 i Nr 217, poz. 1427) wprowadza się następujące zmiany: 1) po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu: „Art. 2a. 1. Osobę niepełnosprawną wlicza się... czytaj więcej

BON o finansowaniu rat leasingowych z zfron po zakończeniu ipr

Dodano: 2010-08-10 11:08:38
W ramach ipr firma może zakupić dla niepełnosprawnego pracownika samochód, finansując ten zakup w formie leasingu[end]. Gdy po zakończeniu indywidualnego programu rehabilitacji pracownik nadal będzie pracował na tym samym stanowisku i używał zakupionego samochodu, raty leasingowe dalej mogą być opłacane z zfron. Wówczas raty opłacane są z „dużego” zfron w ramach wyposażenia stanowiska pracy. Zgodnie z § 11 rozporządzenia w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób... czytaj więcej

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Dodano: 2010-06-07 13:06:00
Dz. U. 2010 Nr 64 Poz. 398ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 30 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Na podstawie art. 33 ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje: §1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19... czytaj więcej

Czy zakup roweru może zostać sfinansowana ze środków ZFRON? Nasz pracownik chce złożyć wniosek o dofinansowanie na zakup zwykłego roweru, miejskiego. Niepełnosprawność tego pracownika jest...

Dodano: 2015-08-19 09:08:13
Na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 245, poz.... czytaj więcej

WITAM. czy po przejściu na otwarty rynek wypełniam tak samo WND i DEK II?...

Dodano: 2015-08-06 11:08:36
Wn-D - wniosek o dofinansowanie do wynagrodzeń Bez względu na to, czy pracodawca posiada status ZPChr czy jest na tzw. otwartym rynku pracy, wypełnia w ten sam sposób wniosek Wn-D. Powinien... czytaj więcej

Jesteśmy zakładem pracy chronionej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych pomoc ze środków...

Dodano: 2015-07-08 10:07:22
Status prawny ZFRON uregulowany został przepisami ustawy o rehabilitacji oraz przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu... czytaj więcej

Jesteśmy ZPChr i od 2007r. dzierżawimy pomieszczenia biurowe służące do prowadzenia naszej działalności. Stan tych pomieszczeń w chwili obecnej jest katastrofalny. Ściany pokrywa grzyb i plamy...

Dodano: 2015-06-16 10:06:13
Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U.... czytaj więcej

Panie Mateuszu czy mogę pobierać dofinansowanie z PFRON na pracownika który jest doradcą zawodowym, członkiem komisji IPR i którego wynagrodzenie, składki ZUS, zaliczkę na podatek...

Dodano: 2015-05-26 12:05:14
Dofinansowanie do wynagrodzenia przysługuje na osobę niepełnosprawną, która ma status pracownika, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. Dofinansowanie nie przysługuje na osoby, z którymi... czytaj więcej

Zpchr, W jaki sposób sfinansować z ZFRONU zakup 13 rowerów na wyposażenie firmy w celu organizowania wycieczek rowerowych dla niepełnosprawnych pracowników firmy w ramach...

Dodano: 2015-05-14 10:05:30
Na podstawie przepisów par. 2 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób... czytaj więcej
1    2  3  4  5  6  7  8  9  10    81
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia