Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Dodano: 2010-06-07 13:06:00
Dz.U.2010.53.312 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z dnia 2 kwietnia 2010 r.) Na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 2008 r. Nr 93, poz. 585 oraz z 2010 r. Nr 18, poz. 99) zarządza się,... czytaj więcej

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis

Dodano: 2010-06-07 13:06:00
Dz.U.2010.53.311ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z dnia 2 kwietnia 2010 r.) Na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 2008 r. Nr 93, poz. 585 oraz z 2010 r. Nr 18, poz. 99) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa zakres informacji... czytaj więcej

Stanowisko BON w sprawie wyposażenia stanowiska pracy

Dodano: 2010-04-28 13:04:59
Co oznacza „wyposażenie stanowiska pracy” według BON? Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2007 r., nr 245, poz. 1810 ze zm.) środki z zfron przeznacza się na wyposażenie stanowiska pracy oraz przystosowanie jego otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności na[end]: a) zakup, modernizację, remont maszyn i urządzeń, b) finansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów Prawa... czytaj więcej

Jako były ZPChr zachowaliśmy środki ZFRON. Udzielamy pracownikom niepełnosprawnym pomocy indywidualnej ze środków ZFRON. Czy nadal  w 2015 roku pomoc dla pracowników...

Dodano: 2015-04-21 08:04:01
Zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121), dalej rozporządzenie ZUS, podstawę wymiaru składek... czytaj więcej

Prowadzimy zakład pracy chronionej i nadal korzystamy z ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości. Dokonaliśmy zakupu środków trwałych i chcemy wystąpić o wydanie zaświadczeń o pomocy...

Dodano: 2015-04-14 11:04:18
Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku od nieruchomości jest wójt, burmistrz oraz prezydent miasta. Tak wynika z art. 1c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach... czytaj więcej

Jesteśmy ZPChr. Mamy zamiar kupić Spółkę z o.o. zatrudniającą 16 pracowników, w tym ponad 45% to ON. Spółka w 2012 r. utraciła status zakładu chronionego zachowując środki ZFRON...

Dodano: 2015-04-08 09:04:41
Pracodawca – spółka handlowa, który prowadziła zakład pracy chronionej (obecnie prowadzi tylko ZFRON na podstawie art. 33 ust. 7b ustawy o rehabilitacji) może dokonać tzw.... czytaj więcej

Jesteśmy byłym ZPChr. Czy pomoc indywidualna wydatkowana ze środków ZFRON dla pracowników niepełnosprawnych po 1 stycznia 2015 r. nie podlega tzw. oskładkowaniu?...

Dodano: 2015-03-20 12:03:08
Zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121), dalej rozporządzenie ZUS, podstawę wymiaru składek... czytaj więcej

Jesteśmy zakładem pracy chronionej i korzystamy z ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości w odniesieniu do części naszych nieruchomości. Chcemy wystąpić o wydanie zaświadczeń o pomocy de...

Dodano: 2015-03-13 15:03:13
NIE. Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku od nieruchomości jest wójt, burmistrz oraz prezydent miasta. Tak wynika z art. 1c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach... czytaj więcej

Pracownik zwrócił się z prośbą o pożyczkę ze środków ZFRON. Z której puli ZFRON możemy udzielić takiej pożyczki oraz na jakie cele pożyczka może być udzielona? Czy można umorzyć...

Dodano: 2015-02-27 13:02:13
Możliwość udzielenia pożyczki pracownikowi niepełnosprawnemu ze środków zfron przewidują przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie... czytaj więcej
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    81
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia