Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Dodano: 2010-06-07 13:06:00
Dz.U.2010.53.312 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z dnia 2 kwietnia 2010 r.) Na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 2008 r. Nr 93, poz. 585 oraz z 2010 r. Nr 18, poz. 99) zarządza się,... czytaj więcej

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis

Dodano: 2010-06-07 13:06:00
Dz.U.2010.53.311ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z dnia 2 kwietnia 2010 r.) Na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 2008 r. Nr 93, poz. 585 oraz z 2010 r. Nr 18, poz. 99) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa zakres informacji... czytaj więcej

Stanowisko BON w sprawie wyposażenia stanowiska pracy

Dodano: 2010-04-28 13:04:59
Co oznacza „wyposażenie stanowiska pracy” według BON? Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2007 r., nr 245, poz. 1810 ze zm.) środki z zfron przeznacza się na wyposażenie stanowiska pracy oraz przystosowanie jego otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności na[end]: a) zakup, modernizację, remont maszyn i urządzeń, b) finansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów Prawa... czytaj więcej

Witam, mamy pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności o symbolu 04-O dla którego przygotowujemy IPR m.in. na ryczałt na dojazd do pracy własnym samochodem. Czy ten program może trwać 2...

Dodano: 2015-04-24 10:04:49
Środki funduszu rehabilitacji mogą być przeznaczone także na indywidualne programy rehabilitacji (IPR). Są to programy tworzone przez specjalnie do tego powoływaną komisję... czytaj więcej

Jako były ZPChr zachowaliśmy środki ZFRON. Udzielamy pracownikom niepełnosprawnym pomocy indywidualnej ze środków ZFRON. Czy nadal  w 2015 roku pomoc dla pracowników...

Dodano: 2015-04-21 08:04:01
Zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121), dalej rozporządzenie ZUS, podstawę wymiaru składek... czytaj więcej

Prowadzimy zakład pracy chronionej i nadal korzystamy z ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości. Dokonaliśmy zakupu środków trwałych i chcemy wystąpić o wydanie zaświadczeń o pomocy...

Dodano: 2015-04-14 11:04:18
Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku od nieruchomości jest wójt, burmistrz oraz prezydent miasta. Tak wynika z art. 1c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach... czytaj więcej

Jesteśmy ZPChr. Mamy zamiar kupić Spółkę z o.o. zatrudniającą 16 pracowników, w tym ponad 45% to ON. Spółka w 2012 r. utraciła status zakładu chronionego zachowując środki ZFRON...

Dodano: 2015-04-08 09:04:41
Pracodawca – spółka handlowa, który prowadziła zakład pracy chronionej (obecnie prowadzi tylko ZFRON na podstawie art. 33 ust. 7b ustawy o rehabilitacji) może dokonać tzw.... czytaj więcej

Jesteśmy byłym ZPChr. Czy pomoc indywidualna wydatkowana ze środków ZFRON dla pracowników niepełnosprawnych po 1 stycznia 2015 r. nie podlega tzw. oskładkowaniu?...

Dodano: 2015-03-20 12:03:08
Zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121), dalej rozporządzenie ZUS, podstawę wymiaru składek... czytaj więcej

Jesteśmy zakładem pracy chronionej i korzystamy z ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości w odniesieniu do części naszych nieruchomości. Chcemy wystąpić o wydanie zaświadczeń o pomocy de...

Dodano: 2015-03-13 15:03:13
NIE. Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku od nieruchomości jest wójt, burmistrz oraz prezydent miasta. Tak wynika z art. 1c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach... czytaj więcej
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    81
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia