Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Wyrok NSA z dnia 23 września 2009 r., sygn. akt II GSK 73/09.

Dodano: 2009-11-03 13:11:00
SENTENCJA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Cezary Pryca Sędziowie NSA Jan Bała Janusz Zajda (spr.) Protokolant Małgorzata Suchocka po rozpoznaniu w dniu 23 września 2009 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Ministra Pracy i Polityki Społecznej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 października 2008 r. sygn. akt V SA/Wa 1707/08 w sprawie ze skargi Z. Ł.-D. B.-K. - Zakładu Pracy Chronionej w S. na... czytaj więcej

Wydatki na indywidualne programy rehabilitacji a koszty uzyskania przychodu.

Dodano: 2009-07-17 12:07:34
Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB5/423-141/08-2/IŚ Data 2009.06.16 Referencje ITPB3/423-176a/07/AT, interpretacja indywidualna Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów Słowa kluczowe fundusz rehabilitacji osób... czytaj więcej

Finansowanie ze środków zfron kosztów dojazdu do z miejsca pracy a podatek dochodowy od osób fizycznych.

Dodano: 2009-07-17 12:07:44
Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB2/415-30a/09/IL Data 2009.04.03 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe Słowa kluczowe niepełnosprawni rehabilitacja niepełnosprawnych zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych zwolnienia przedmiotowe Istota interpretacji Czy kwota zwrotu kosztów dojazdu do i z miejsca pracy publicznymi środkami transportu jest opodatkowana podatkiem... czytaj więcej

Pracownik zwrócił się z prośbą o pożyczkę ze środków ZFRON. Z której puli ZFRON możemy udzielić takiej pożyczki oraz na jakie cele pożyczka może być udzielona? Czy można umorzyć...

Dodano: 2015-02-27 13:02:13
Możliwość udzielenia pożyczki pracownikowi niepełnosprawnemu ze środków zfron przewidują przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie... czytaj więcej

Proszę o opinie w sprawie, w której zakupiliśmy z dużego ZFRONu urządzenie karcher jako dostosowanie i doposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej- konserwatora urządzeń. Urządzenie...

Dodano: 2015-02-26 14:02:29
Przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2007 r., Nr 245, poz. 1810)... czytaj więcej

Witam. Jesteśmy byłym ZPCHR i zatrzymaliśmy środki zgromadzone na ZFRON. Zgodnie z zapisem w regulaminie jako pracownik niepełnosprawny otrzymuję z tzw " dużego" ZFRON pomoc- zwrot...

Dodano: 2015-02-17 08:02:18
W stanowisku z dnia 11 marca 2010 r. (znak: BON-I-5232-12-2-EW/10) Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych wskazało, iż zgodnie z par. 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia... czytaj więcej

Z poprzednich komentarzy wiemy, że pracownik niepełnosprawny na równi z pełnosprawnym może być zatrudniony u 2 pracodawców i u nich nabywa niezależne pełne uprawnienia pracownicze...

Dodano: 2015-01-22 08:01:58
Pracodawcy prowadzący zakłady pracy chronionej (ZPChr) mają obowiązek stworzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON). Środki funduszu przeznaczane są na... czytaj więcej

Witam, proszę o pomoc w następującej sprawie: Jesteśmy firmą handlowo-usługową, byłym ZPChr z zachowanym prawem do dysponowania środkami ZFRON. W grudniu 2014 kupiliśmy urządzenie na wyposażenie...

Dodano: 2015-01-21 13:01:24
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporzadzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc... czytaj więcej
1    4  5  6  7  8  9  10  11  12    81
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia