Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

W jakim momencie Spółdzielnia może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów naliczony podatek od nieruchomości?

Dodano: 2009-07-17 11:07:17
Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB3/423-850/08-2/ŁM Data 2009.03.10 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Słowa kluczowe koszty uzyskania przychodów Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podatek dochodowy od osób prawnych podatek od nieruchomości zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych źródła przychodu Istota... czytaj więcej

I SA/Gd 828/08 - Wyrok WSA w Gdańsku - orzeczenie nieprawomocne /uchylenie z dniem 14 czerwca 2008 r. art. 7 ust. 6b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych nie powoduje, że brak jest podstaw do traktowania wydatków z zfron - w części pochodzącej ze zwolnienia z podatku od nieruchomości, jako pomocy de minimis/

Dodano: 2009-04-07 16:04:12
Data orzeczenia: 2009-01-29   Data wpływu: 2008-11-26 Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku Sędziowie: Irena Wesołowska, Małgorzata Gorzeń, Zbigniew Romała /przewodniczący sprawozdawca/ Symbol z opisem: 6119 Inne o symbolu podstawowym 611 Hasła tematyczne: Pomoc publiczna Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze Treść wyniku: Uchylono zaskarżone postanowienie Powołane przepisy: Dz.U. 2007 nr 59 poz 404 art. 5 ust. 2, Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w... czytaj więcej

I SA/Kr 1353/07 - Wyrok WSA w Krakowie - orzeczenie prawomocne /podstawa prawna do wydania zaświadczenia o pomocy de minimis podmiotowi, który utracił status zakładu pracy chronionej/

Dodano: 2009-04-07 15:04:23
Data orzeczenia: 2008-04-29    Data wpływu: 2007-11-15 Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie Sędziowie: Bogusław Wolas /przewodniczący/, Ewa Michna, Maja Chodacka /sprawozdawca/ Symbol z opisem: 6119 Inne o symbolu podstawowym 611 Hasła tematyczne: Podatek od nieruchomości, Pomoc publiczna Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze Treść wyniku: uchylono postanowienia I i II instancji Powołane przepisy: Dz.U. 2004 nr 123 poz 1291 art. 5 ust. 2, Ustawa z dnia 30 kwietnia... czytaj więcej

I SA/Wr 577/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu - orzeczenie prawomocne /sfinansowanie wydatku z konta obrotowego a nastepnie zwrot na konto zfron/

Dodano: 2009-04-07 15:04:02
Data orzeczenia: 2008-10-30    Data wpływu: 2008-05-08 Sąd Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu Sędziowie: Alojzy Wyszkowski, Ireneusz Dukiel, Marek Olejnik /przewodniczący sprawozdawca/ Symbol z opisem: 6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania Hasła tematyczne: Inne Skarżony organ: Dyrektor Izby Skarbowej Treść wyniku:*Uchylono postanowienie I i II instancji Powołane przepisy: Dz.U. 2007 nr 76 poz 496 par. 5 ust. 2, Rozporządzenie Rady... czytaj więcej

Jesteśmy  ZPChr  i posiadamy własną przychodnię, w której świadczone są usługi na rzecz naszych pracowników niepełnosprawnych , a także innych osób. Mamy podpisane...

Dodano: 2015-01-07 12:01:09
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 1300)... czytaj więcej

Czy wydatkując środki ZFRON w ramach pomocy indywidualnej możemy wypłacić pracownikowi  pożyczkę na zakup lekarstw w formie gotówki ze specjalnie utworzonej kasy ZFRON, czy tylko z...

Dodano: 2014-12-22 09:12:22
Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721) prowadzący zakład... czytaj więcej

Do końca 2014 r. pracodawca uprawniony do wydatkowania środków z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych powinien wykorzystać środki funduszu, których do tej...

Dodano: 2014-12-22 09:12:06
Uzyskane w danym roku kalendarzowym środki funduszu rehabilitacji pochodzące ze zwolnień, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i... czytaj więcej

Czy zmienione od 2015 r. przepisy Ordynacji Podatkowe w zakresie terminów płatności przypadających na sobotę, niedzielę lub święta mają także zastosowanie do terminu składania deklaracji...

Dodano: 2014-12-17 15:12:05
Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa zmieniony od stycznia 2015 r. przepis art. 12 § 5 ustawy Ordynacja... czytaj więcej

Jesteśmy ZPCHR pracownica z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności kod 05-R złożyła wniosek o pomoc indywidualną z ZFRON na zwrot kosztów związanych z jej uczestnictwem w zajęciach aerobiku...

Dodano: 2014-12-04 10:12:55
Środki funduszu rehabilitacji mogą być przeznaczone także na pomoc indywidualną, która kierowana jest wprost do osób niepełnosprawnych. Zgodnie z par. 2 ust. 1 pkt 11... czytaj więcej

od 15/11/2014 obowiązują nowe wzory zaświadczeń o pomocy de minimis,a także wnioski o wydanie ww zaświadczeń w których podaje się podstawę prawną z Rozp MPiPS,Czy to oznacza ,że na wydatki w...

Dodano: 2014-12-01 12:12:25
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz.... czytaj więcej
1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    81
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia